Krátce z historie...

Příběh Komtesy se začíná psát 15. listopadu 1925, kdy komtesa Eleonora Camilla Marie Henriette Beaufort-Spontin žádá ctihodné zástupce města o prodej pozemků, kterými jsou obklopeny parcely v jejím vlastnictví. Vysvětluje, že na takto sceleném území plánuje vystavět "Landhaus", což lze přeložit jako venkovský dům, ale i letohrádek. Nezapomíná upozornit, že při určování prodejní ceny by mělo ctěné zastupitelstvo zohlednit, že se jedná o velmi chudou písčitou a skalnatou půdu. Prodej byl mimo jiné podmíněn tím, že stavba bude zahájena ještě v roce 1926 a plně ukončena a zkolaudována do konce roku 1928, což bylo splněno - kolaudace proběhla 31. 12. 1928

25. října 1926 byla městskému úřadu doručena žádost o vydání stavebního povolení, které bylo uděleno 3. listopadu daného roku.  

V polovině roku 1928 bylo dále požádáno o povolení stavby dalšího objektu včetně ledárny, garáže a chlévu pro hovězí dobytek, který měl sloužit jako hospodářské zázemí areálu. I tato budova byla kolaudována 31. 12. 1928. 

Poslední předválečnou stavební akcí bylo vybudování kaple v rámci již stojícího objektu Komtesy. Projekt kaple byl navržen tak, aby docházelo k minimálním zásahům do již existujících konstrukcí. Kaple byla kolaudována počátkem listopadu 1933, dosud je na svém místě, ovšem v lehce změněné podobě (upravena na pokoj). V budoucnu chceme tomuto prostoru navrátit původní funkci. 

Přechod nemovitosti do majetku pana Jaroslava Lobkowicze byl zprostředkován sňatkem Marie Terezie Ernestiny, která byla sestrou Eleonory, za Aloise Lobkowicze.

V souvislosti s poválečnými osudy šlechtických rodů a jejich majetků došlo ke konfiskaci vily a převodu do majetku státu. Následně byla budova upravena a využívána jako rekreační středisko např. Sokolovskými strojírnami a dalšími státními podniky, za kterých došlo k výrazným stavebním úpravám a zároveň částečné degradaci historické stavby.

V současnosti je majetek opět vlastněn rodinou Lobkowicz. Po dlouhodobé absenci údržby objektu a zpřetrhání kontinuity ubytovacího provozu se po několika letech snah o rekonstrukci podařilo v roce 2018 opět zahájit alespoň částečně provoz. 

Budoucnost...

Rekreační středisko Komtesa nabízí celkovou ubytovací kapacitu v hlavním objektu přibližně 40 - 50 lůžek různé kvality (apartmán, pokoje se sociálním zařízením, pokoje s umyvadlem s teplou a studenou vodou, pokoje bez sociálního zařízení), dále bude možné využít 3 chaty s následující dispozicí - vybavená kuchyně, ložnice a sociální zařízení, které mají celkovou kapacitu přibližně 12 lůžek. 

Rychlost rekonstrukce již nyní závisí pouze na Vás - na našich hostech, neboť do zahájení provozu jsme již vložili vše, co jsme měli - veškeré finance (zejména na sítě - elektropřípojka, voda, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, topení atd...) i čas (ten budeme vkládat i nadále). 

Komtesa musí zase žít!

 

Věříme, že pracovitostí, vstřícností a hlavně úžasným prostředím se podaří získat přízeň hostů a zároveň díky tomu finanční prostředky nutné pro obnovu dalších částí.