NOC KOSTELŮ 2018

28.03.2018 15:58

Bohatý program Noci kostelů farnosti Bečov nad Teplou se připravuje! 

Neváhejte a přijměte pozvání 

25. května 2018 od 16 hodin

VIDEOPOZVÁNKA NA AKCI: www.youtube.com/watch?v=NOmKI6SlZGk

Nač se můžete těšit:

 • 16:00 mše svatá v kostele svatého Jiří v Bečově nad Teplou, celebruje P. Reginald Pavel Větrovec
 • 17:00 koncert žáků ZUŠ J. Labitzkého a souboru Chorea Nova v kostele svatého Jiří v Bečově nad Teplou 
 • 17:00 odhalení závěrečného díla Mezinárodního kovářského sympozia na Zlatém vrchu
 • 18:00 komentovaná prohlídka soukromé modlitebny Eleonory Beaufort-Spontin v letohrádku Komtesa v Bečově nad Teplou 
 • 18:30 koncert souboru LA DOLCE VITA v kostele svatého Michaela Archanděla v Otročíně za doprovodu místních varhan
 • 18:00 - 22:00 
 1. možnost individuální prohlídky interiéru kostela svatého Jiří v Bečově nad Teplou s pomocí tištěného průvodce včetně věže nabízející krásný výhled na město a  hodinového stroje
 2. hrad a zámek Bečov nabízí každých 30 minut komentované prohlídky zámecké kaple sv. Petra a hradní kaple Navštívení Panny Marie (místo úkrytu relikviáře svatého Maura) s překvapením na závěr každé prohlídky
 3. možnost individuální prohlídky interiéru kostela svatého Michaela Archanděla v Otročíně s pomocí tištěného průvodce včetně věže nabízející krásný výhled do krajiny a možnosti zazvonit si na kostelní zvon
 • 18:00 - 24:00 posezení s občerstvením u ohně v areálu letohrádku Komtesa v Bečově nad Teplou za hudebního doprovodu a zpěvu skupiny La Dolce Vita
 • 18:00 - 19:00 hra na varhany pro veřejnost v kostele svatého Jiří v Bečově nad Teplou - každý si může zkusit pod vedením p. faráře P. Reginalda Pavla Větrovce kvalitu tohoto  nástroje
 • 19:00 - 21:00 prohlídka nádherné barokní kapličky svaté Anny v Chodově u Bečova nad Teplou s komentářem místní obyvatelky paní Kuchařové
 • 19:30 komentovaná prohlídka soukromé modlitebny Eleonory Beaufort-Spontin v letohrádku Komtesa v Bečově nad Teplou 
 • 19:30 - 20:30 hra na varhany pro veřejnost v kostele svatého Michaela Archanděla v Otročíně - každý si může zkusit pod vedením p. faráře P. Reginalda Pavla Větrovce kvalitu tohoto  nástroje
 • 20:00 dětský divadelní soubor Vejprťáci předvede v areálu hradu a zámku Bečov Zlatý kolovrat Karla Jaromíra Erbena 
 • 22:15 dětský divadelní soubor Vejprťáci předvede v areálu vily Komtesa v Bečově nad Teplou Vodníka Karla Jaromíra Erbena
 • 23:00 dětský divadelní soubor Vejprťáci předvede v areálu vily Komtesa v Bečově nad Teplou SVatební košili Karla Jaromíra Erbena 
 

STAŇTE SE SKUTEČNÝM ZNALCEM KOSTELŮ A KAPLÍ BEČOVSKÉ FARNOSTI!

 
Nezapomeňte požádat v kostele svatého Jiří v Bečově nad Teplou, v kostele svatého Michaela Archanděla, v kapli svaté Anny, v letohrádku Komtesa či na hradě a zámku Bečov o poutnický pas či potvrzení návštěvy. Pokud během večera navštívíte alespoň čtyři místa farnosti Bečov nad Teplou zapojená do Noci kostelů a svou návštěvu potvrdíte do poutnického pasu, získáte zdarma špekáček, který můžete opéct v areálu vily Komtesa. Při potvrzené návštěvě všech zapojených míst Vám bude vydán osobní certifikát znalce kostelů a kaplí bečovské farnosti. 
 
Více informací získáte na oficiálních stránkách akce.