Zahajujeme stavební práce!

07.07.2015 15:49

Konečně! Už je to tady! Po dlouhodobých snahách o získání finančních prostředků je konečně máme na účtu a práce mohou začít. NIcméně nečinně jsme na tuto chvíli nečekali a využili každého volna ke kultivaci exteriéru. Celou zimu jsme pilně káceli náletoviny. Okolo Komtesy vznikly dvě obrovské hromady stromů, stromků a keřů, které byly na jaře změněny ve štěpku a odvezeny. Momentálně je na krátkou dobu parkoviště prázdné. Byl upraven vjezd a vstup do areálu - opravena funkčnost brány a branky, ostříhány keřové porosty a upraven trávník podél příjezdové cesty. Z dětského hřiště zmizely odpadky, které se tam zarostlé vysokou trávou nacházely a došlo k likvidaci hromady popela, která zřejmě vznikla díky blízko se nacházejícímu ohništi. Nyní je tento prostor upraven a doplněn lavicemi okolo ohniště. V současné době je řešena pohledově nedostupná část pozemku za domem správce (čp. 412), kde za značného úsilí byla zlikvidována skládka, budujeme oplocení a upravujeme zde povrch.